بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:1- چرا غيبت امام زمان(عج) طولاني شده است ؟
جواب:

1ـ به خاطر آزمايش وامتحان: در اثر اين غيبت گروهي كه ايمان كافي ندارند باطنشان ظاهر مي شود وكساني كه ايمان در اعماق دلشان ريشه كرده به واسطه انتظار فرج وصبر بر شدائد و ايمان به غيب ارزششان معلوم مي شود و به درجاتي از ثواب نائل مي شوند.
2ـ بيعت نكردن حضرت با ستمگران
3ـ نجات از قتل: دستگاه حاكم در تعقيب آن حضرت بود تا او را به چنگ آورده وبه قتل برساند.
4ـ آمادگي پذيرش: براي تحقق يك انقلاب همه جانبه در سطح جهان تنها وجود يك رهبر شايسته كافي نيست بلكه آمادگي عمومي لازم است و متأسفانه دنيا هنوز آماده پذيرش حكومت حضرت مهدي (عج) نشده است. زيرا صرف اينكه ظلم و ستم عالم را فرا گرفته باشد كافي نيست بلكه آمادگي عمومي لازم است تا آن حضرت ظهور كند. 1 ـ آمادگي رواني 2ـ آمادگي فرهنگي وصنعتي 3ـ آمادگي از حيث يك نيروي ضربتي و انقلابي.
منابع :
1-كتاب سيماي آفتاب ، حبيب الله طاهري.
2- كتاب تمناي ظهور، احمد قندي.