بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:آثار اعتقاد به مهدويت
سؤال:نقش عملي مهدويت در پاسداري از اسلام چيست؟
جواب:

مهدويت نيز مانند ساير عقايد اسلامي نقش عملي خود را داشته و اگر تأثير آن از ساير عقايد اسلامي بيشتر نبوده كمتر نمي‎باشد مهدويّت نقش موجود اسلام را در عمل حفظ كرده است و از اين كه بر مسلمانان ياس و نااميدي مسلط شود جلوگيري مي‎كند و ضامن بقاي نقش عملي اسلام است اين نهاد اسلامي هميشه نقش اسلام را بيشتر در عمل خواهان بوده و مسلمانان را به پياده شدن نقش اساسي و كلي اسلام اميدوار ساخته و بر خلاف آنان كه نقش اسلام را پايان يافته گرفته‎اند، مهدويّت آن را هم‎چنان در آغاز كار و در بين راه مي‎داند و اسلام را بيش از آنكه دين چهارده قرن پيش باشد دين حال و آينده و قرنهاي بعد و چهارده قرن بعد هم اگر جهان ادامه يابد مي‎داند. پس نقش عملي مهدويّت در پاسداري از اسلام و نقش عملي اسلام موجود و گسترش و توسعة آن بسيار حساس و قابل توجه است و اين انديشه و عقيده‎اي است كه مسلمان را از اينكه عمر اسلام را تمام بداند و تسليم كفار و مكتبهاي الحاد و كفر شود يا جهان را از اسلام بي‎نياز بشمارد مصونيّت مي‎بخشد.
ايمان مسلمانان به اينكه اين دين بايد پيش برود و جهانگير شود و دنيا را به زير پرچم توحيد در آورد، آنها را در برابر امواج حوادث ثبات بخشيد و در مقابل دشمنان پايداري و استقامت داد، به گونه‎اي كه مسلمانان صدر اسلام گوشه‎گيري و انزوا و ترك مداخله در امور را شعار خود نساختند و اين ايمان به آينده مشوق و محرّك آنها به جهاد و تلاش بيشتر بود.
عقيدة مهدويّت محتوايش عقيده به بقاي اسلام است و اين كه، دين، مانند كوه و زمين و آسمان استوار است و در برابر حوادث پايدار. اين عقيده محتوايش اين است كه آينده براي اين دين است و آخرين ابر مرد كه خلاصة دودمان رسالت است مروج و زنده كننده آن است.