بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:دليل نقلي بر مهدويت
سؤال:آيا احاديث معتبر و متواتري نسبت به عقيده مهدويت وجود دارد؟
جواب:

اصالت مهدويت از جهت ابتناي آن بر احاديث معتبر و متواتر در نهايت وضوح است. زيرا كتابهاي حديث و صحاح و جوامع و سنن و مسانيد و اصول شيعه و اهل سنت كه در آنها احاديث مربوط به اين موضوع ضبط و روايت شده است از حد احصاء و شمارش خارج است و نيز در كتابهاي ديگر كه در ساير رشته‎هاي علوم اسلامي تأليف شده، مثل تاريخ و لغت و غريب الحديث و رجال و تراجم و عقايد و كلام و حتي شعر و ادب و شرح قصايد و اشعار معروف علماي فنون مختلف به اين احاديث استناد كرده و پيرامون شرح و مضامين آنها اظهار نظر نموده‎اند. از عصر رسالت تا زمان ما صحابة حضرت رسول اعظم(ص) و سپس تابعين و تابعين تابعين و ساير طبقات روات، اين احاديث را روايت نموده‎اند. بسياري از اين احاديث بالخصوص و بالانفراد به واسطة شواهد و مؤيداتي حديث شناسان ماهر به آن اعتماد دارند و در نهايت صحت و اعتبار مي‎باشند و به مضمون آنها يقين حاصل مي‎شود و علاوه بر اين در مسائل مهم مربوط به مهدويّت مثل معرفي شخص حضرت مهدي(ع) و برنامه‎هاي مهم انقلابي و اسلامي ايشان، اين احاديث در حد تواتر و بالاتري مي‎باشند يعني در هر يك از اوصاف معروف و مشهور حضرت مهدي(ع) حديث از پيامبر(ص) و ائمه طاهرين(عليهم السلام) آن قدر زياد است كه قطع نظر از مقام وثاقت و صداقت و امانت روايت كنندگان، احتمال تباني آنها بر دروغ و جعل اين احاديث عقلايي نيست.