بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حقوق
موضوع فرعي:مساوات اسلامي در حكومت مهدي (ع)
سؤال:مساوات اسلامي در زمان ظهور حضرت ولي امر(ع) چگونه خواهد بود؟
جواب:

نظام امامت و مساوات اسلامي در زمان ظهور حضرت ولي عصر صاحب الزمان (ارواحنا فداه) و توسط آن حضرت در روي كره زمين و در بين تمام ملل و اقوام و نژادها و مرد و زن و كوچك و بزرگ استقرار مي‎يابد و ظهور آن حضرت كه ظهور مطلق و تمام عيار اسلام است ظهور مساوات جهاني اسلام نيز خواهد بود. عقيده به حكومت مهدي(ع) يعني عقيده به مساوات و برابري انساني و اسلامي كه معتقد به مساوات بايد آن را در ايام غيبت ايشان در هر سطحي كه ممكن است اجرا كند؛ در خانواده در كوي و محله در شهر و مملكت در مطب دكتر در دكان نانوايي و گوشت فروشي و در مسجد و اداره در خريد و فروش در محل كار و پيشه همه‎جا و همه‎جا حتي در سلام و تواضع مساوات اسلامي و ترك تبعيض را بايد اجرا نمايد.
معتقد به ظهور مساوات اسلام و ظهور مجري واقعي آن حضرت مهدي از نابرابريها رنج مي‎برد و از تبعيضات متنفر است و با واگذاردن كارها به نا اهلان كه يك تبعيض بسيار خطرناك است، تا مي‎تواند مبارزه مي‎نمايد.