بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:جهان قبل از خلق حجت ـ نياز جهان به حجت
سؤال:با توجه به موضوع وابستگي جهان به وجود امام زمان وابستگي جهان قبل از خلقت امام و حجت، چگونه قابل توجيه است؟
جواب:

اولاً بر حسب بعضي از توجيهات حتي اگر شخصي كه اكمل و اشرف كاينات است و وجود جهان وابستة به او است بعد از خلقت عالم و به صورت يك جزء و يك واحد از اجزاي عالم آفريده و موجود شود وابستگي سايرين به وجود او قابل انكار نخواهد بود و به قول خاقاني همان وجود او، بعد از اين كه جهان مراحلي را طي كرد دليل بر كمال او است.
اگـر چـه بـعـد همـه در وجـودش آوردوجـود آخـر او بـر كـمال او اسـت گواه
نـه سـوره از پس ابجد همي شود مرقومنه معنـي از پس اسـماء همـي شود پيدا
نه روح را پس تركيب صورت است نزولنه شمس را ز پي صبح صادق است ضياء
ثانياً بر حسب اخبار معتبر انوار پيامبر اكرم(ص) و ائمه طاهرين(ع) پيش از همه خلق شده‎اند و «اَوّلُ ما خَلَقَ اللهُ» آن بزرگواران بوده‎اند و از حضرت علي(ع) نقل شده كه فرمود. «كُنْتُ مَعَ الْاَنبياءِ سِرّاً، كَما كُنْتُ مَعَ مُحَمَدٍ(ص) جَهْزاً.» رواياتي كه در گزارش معراج حضرت رسول(ص) وارد شده و نيز بعضي احاديثي كه در تفاسير آياتي مثل: «وَ اِنَّ مِنْ شيَعتِهِ لَاِبراهيمَ» صافات/23. وارد شده نيز بر اين دلالت دارند كه انوار خمسة طيبه و ساير ائمه معصومين(ع) پيش از ظهور و تجلي آنها در اين جهان آفريده شده‎اند و بعضي از پيامبران مانند حضرت ابراهيم خليل الله به ديدار و زيارت آن انوار نايل شده و به آن بزرگواران در حوائج مهم و شدايد متوسل شده و خدا را به حق آنها خوانده‎اند و يكي از نكته‎ها و اسرار اين كه حضرت عيسي، (علي نبينا و آله و عليه السلام) با آن مقام كلمه اللهي، و روح اللهي بر حسب اخبار متواتر كه از طريق سني و شيعه روايت شده است به حضرت مهدي (ارواحنا فداه) در نماز اقتدا مي‎كند، همين موضع بلند و علوّ رتبه و كمال آن حضرت است كه بايد حتّي مثل عيسي به آن مقتداي جهانيان اقتدا كند.