بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:زمينه هاي ظهور امام مهدي(ع) ـ ثمرات ظهور
سؤال:مصلحي كه جهان در انتظار اوست چه موقعي ظهور ميكند؟ و پس از آن چه خواهد كرد؟
جواب:

طبق مدارك قطعي و احاديث متواتر، هنگامي كه دنيا گرفتار سختترين اضطرابات شود و آتش ظلم و بيدادگري در همه جا شعلهور گردد، امنيت و برادري از ميان نوع بشر رخت بر بندد و زمامداران كشورها از ادارة امور و مبارزه با فساد عاجز شوند، جنگ و خونريزي و اختلاف، نسل بشر را تهديد به انقراض كند. اختراعات مهيب و سلاح هاي مرگبار، به حد اعلا ترقي نمايد و صفات عالي انسان از جوامع بشر رخت بر بسته و مفاسد اخلاقي و اجتماعي جاي آن را بگيرد، ملل ضعيف و افراد ستمديده، از توسل به مجامع و مجالسي كه به نام حفظ حقوق ضعفاء و رعايت ملل كوچك تشكيل داده ميشود نتيجه نگيرند و خلاصه انواع جنايات و فحشاء و منكرات رايج گردد، در اين موقع يك مصلح بزرگ الهي كه بشارت ظهور او با تمام مشخصات و خصوصيات داده شده قيام ميكند و دست به يك اصلاح عمومي در تمام عالم ميزند و به تمام اين بدبختي‎ها خاتمه ميدهد.
اين مصلح عالي مقام، جهان را در لواي يك حكومت حق و عدالت در خواهد آورد و نور اسلام را در همه شهرهاي بزرگ و كوچك و قراء و قصبات روشن گرداند. در همه جا احكام آسماني قرآن اجرا شود، مقررات و قوانين الهي(كه از اغراض و منافع شخصي منزه است) بر همه حكومت كند و همه سازمانها در راه رفاه و آسايش خلق و عمران و آبادي بكوشند و تكامل علمي و اخلاقي بشر با بهترين برنامه شروع شود و بالأخره از فرط بهبود و ترقي سطح زندگي، فقيري در تمام دنيا باقي نماند.