بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:1- آيا اينكه ما ساكت بنشينيم و درون خود تحولي ايجاد نكنيم و از خود حركتي در زمينه مبارزه با اين ظلم وجور شروع نكنيم تا دنيا پر از ظلم وجور شود وامام زمان(عج) ظهور كنند درست است؟
جواب:

خير درست نيست. بايد بدانيم كه براي ظهور مهدي(عج) زمينه سازي لازم است واگر زمينه وشرايط مناسب باشد امام حتما از پس پرده غيبت خارج شده ودر ميان مردم ظاهر خواهد شد، در روايات اسلامي اين مطلب به وضوح بيان شده كه سبب محروميت از ديدار امام زمان «عليه السلام» خود مردم هستند. بايد منتظر واقعي امام زمان باشيم. انتظار يعني: استقامت وپايداري ومبارزه با طاغوت وتواضع در برابر حق و تكبر در برابر باطل.
كسي از امام صادق (ع)پرسيد: چه مي گوييد درباره كسي كه داراي ولايت پيشوايان است وانتظار ظهور حكومت حق را مي كشد ودر اين حال از دنيا مي رود؟ امام فرمودند: او همانند كسي است كه با قائم در خيمه او بوده. سپس كمي سكوت كردند وفرمودند: مانند كسي است كه با پيامبر اسلام در مبارزاتش همراه بوده است.
منابع:
1-با كاروان مهدي ، علي كيالما.
2- سيماي آفتاب ، دكتر حبيب الله طاهري.