بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:دعاي ندبه و كوه رضوي و ذي طوي
سؤال:حضرت امام زمان(عج) با كوه «رضوي» و «ذي طوي» چه ارتباطي دارند كه در دعاي ندبه است؟
جواب:

راجع به اين موضوع به طور مختصر اشاره مينمائيم كه: اين دو مكان بر حسب كتب معاجم و تواريخ نيز از اماكن مقدس است و محتمل است كه حضرت بعضي از اوقات شريف خود را در اين دو مكان به عبادت و خلوت گذرانده باشند و اين جمله هيچ دلالتي بر اين كه اين دو مكان، يا يكي از آنها، اقامتگاه دائمي آن حضرت است، ندارد.
چنانكه اين استفهامها، استفهام حقيقي نيست، بلكه به انگيزه بيان سوز هجران و اظهار تأسف و تلهف از فراق و حرمان از فيض حضور و تأخير عصر ظهور گفته شده است؛ علاوه بر اينكه بعضي از عبارات دعاي شريف ندبه دلالت دارد بر اين كه ايشان در بين مردم ميباشند و از بين مردم خارج نميباشند مثل اين جمله:
«بِنَفْسي أَنْتَ مِنْ مُغّيَّبٍ لَمْ يَخْلُ مِنَّا بِنَفْسي أّنْتَ مِنْ نازِحٍ لَمْ يَنْزَحَ (مانَزَحَ)عَنَّا»