بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:عشق امام زمان « عليه السلام » يعني چه ؟
جواب:

عشق آن موهبتي است كه از سر آن خدا عالم را آفريد. فطرت عالي در تمام مخلوقات از عشق سرشته شده است . عشق پيوند دهند قلبهاست ؛ پيام آور حسن و كمال است ؛ جاذبه اي است روحي كه دل و فكر و جسم را بسوي محبوب مورد علاقه مي كشاند سخن گفتن درباره عشق گزاف است , امريست چشيدني . اما آنكه مورد عشق است و محبوب درباره او بگوئيم تا معلوم شود جزوء عشق يعني چه ؟ و چگونه پس از شناخت و معارفه عزيزي كه صاحب تمام خوبي ها است دل آدمي اسير و بيدار مي شود ؟
چنانكه مي دانيم و خداوند در قرآن درجاي جاي آيات اشاره كرده خداوند آدمي را آفريد و از ميان آدميان كساني را برگزيد و آنان را مظهر كامل صفات خويش قرار داد و آنان را براي مردم به عنوان حجت و الگو معرفي كرد و اگر درجائي از آنها مستقلا اسم نبرده است , يكسره به خصائل ايشان كه برگزيده خود اوست , اشاره كرده و فرمان داده است . تفكري كه لحظه اي از آن برتر از هفتاد سال عبادت است هيمن جاست كه بينديشم ازچه كساني بايد پيرويي كنيم ؟ ريشه اين احكام و پيروي ها و اين اخلاقيات وارسته را كجا بابيم ؟
اما خيمني« ره» در تفسير (اقرأ )درباره آيه{ و العصر ان الانسان لفي خسر } ميفرمايد : عصر همان انسان كامل است كه خداوند متعال آيه و نشانه عالي خود قرار داده است .
مگر عشق ريشه در بدست آوردن زيبائي ندارد ؟ مگر عشق ريشه در بدست آوردن معدن جوشان عاطفه و دوستي ندارد ؟
مگر عشق ريشه در رسيدن به معدن تمام خوبي ها ندارد ؟ چگونه مي توان عشق نورزيد به كساني كه خداوند رحمت و بهشت ممتاز خويش را در گروه و دلدادگي به ايشان قرار داده است ؟
حتما زيارت جامعه را بخوانيد و به معنايي جمله , جمله آن فكر كنيد و به خاطر بسپريد ما گفتيم عشق ورزيدن بر امام زمان «عليه السلام » يعني چه ؟
حالا شما بايد راجع به هر كدام از اين كلمات كليدي فكر كنيد ؛ حتما تا كنون طعم خوش مهرباني را چشيده ايد اينك به معدن آن فكر كنيد كه پيشواي شما نيز هست . لابد طعم خوش دوستي و سخاوت را تا كنون تجربه كرده ايد اينك به كمال كامل آن توجه كنيد كه فقط با دستگيري او به رستگاري دنيا و آخرت خواهيد رسيد . درباره صفات مختلف كمالات انساني فكر كنيد و در نظر بياوريد پيشوايان معصوم « عليهم السلام » ما سر حلقه تمام اين كمالاتند بويژه امام زمان حضرت مهدي « عج» كه درعصر ايشان ما به اين دنيا آمده ايم حالا بعد از تمام اين فكر ها بخود بگوئيد عشق ورزيدن به امام زمان يعني چه ؟
عشق به امام زمان يعني { افضل العباده انتظار الفرج } انتظار بقيه الله برترين عبادت است عشق به امام زمان انتظار را در پي خواهد داشت : و سپس علاماتي و نشانه هاي اول اينكه شخصي منتظر همانند منتظران فكر و ذكرش متوجه معشوق باشد و او را از ياد نبرد.
دوم اينكه : كسيكه انتظار و عشق حضرت را دارد قبل از ظهور آن گرامي خود را اصلاح كند از گناه توبه نمايد و به اعمال صالح و رفتار پسنديده خود را زينت دهد تا لياقت و شايستگي مصاحبت و درك حضور آن حضرت را پيدا كند.
سوم : اينكه انتظار و عشق به آن حضرت اين نيست كه دست روي دست گذاردن و احساس مسئوليت نكند و بگويد آقا خودشان تشريف مي آورند و كارها را درست مي كنند , بلكه بايد اول خود را اصلاح و سپس امر به معروف و نهي ازمنكر و جلوي بد حجابي و فساد و ظلم و تباهي رابگيريد و جهاد در راه سازندگي خود , جامعه كوتاهي نكنيد و امام را دعا نمايد .
منابع :
1-اشتياق جمال, علي شاد
2- نشانه هاي يار و چكامه انتظار , مهدي علي آبادي .