بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:مثلث برمودا و جزيره خضرا
سؤال:ميگويند در« مثلث برمودا» فرزند حضرت مهدي يا نوههاي پيامبران و امامان هستند، آيا اين ادعا درست است؟
جواب:

اين دعوي ثابت نيست و احتمال اين كه براي آن حضرت فرزنداني باشند نيز منتفي نيست.