بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:كيفيت غيبت امام مهدي(ع)
سؤال:كيفيّت غيبت حضرت صاحب الامر چگونه است؟ آيا جسم شريف ايشان از نظرها پنهان است يا اينكه جسم آن حضرت ديده مي‎شود ولي كسي ايشان را نمي‎شناسد؟
جواب:

اگر چه فلسفه و صحت و فائده غيبت، به هر يك از دو نحو (غايب شدن جسم و ناشناس بودن) حاصل مي‎شود و اين جهات كه امر امام(ع) مخفي باشد و كسي او را نشناسد، يا نتواند متعرض ايشان گردد و سائر هدف‎ها و مقاصدي كه در غيبت آن حضرت است، در هر دو حال حاصل است؛ اما از جمع بين روايات و حكايات تشرف افراد به خدمت آن حضرت و استفادة تفسير بعضي از آنها از برخي ديگر، دانسته مي‎شود كه غيبت آن حضرت به هر دو شكل (نا پيدا شدن و ناشناس بودن) وقوع دارد. و بلكه گاهي در زمان واحد هر دو شكل واقع شده است؛ يك نفر ايشان را ديده و نشناخته و ديگري در همان حال، اصلاً آن حضرت را نديده است. چنانكه پيغمبر اكرم(ص) را در بعضي از وقايع بعضي مي‎ديدند و بعضي نمي‎ديدند.