بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:پيروان واقعي
موضوع فرعي:اعمال و رفتاري باعث رضايت امام زمان (ع)
سؤال:1ـ ما چگونه بايد عمل و رفتار كنيم تا وجود مبارك امام عصر(عج) ازما راضي باشند ؟
چه كساني مي توانند جزو پيروان واقعي امام زمان(عج) باشند؟ توضيح دهيد
جواب:

عمل به مسئوليتهاي ديني در ابعاد فردي و اجتماعي تنها راه تحصيل رضايت حضرت حجت(عج) است. پيروي واقعي حضرت مهدي در اين است كه انسان زندگي خود را در مسير اهداف و مقاصد دين كه همان اهداف و مقاصد آن حضرت است تنظيم كند، تلاش براي پياده كردن، عدالت، انصاف، تحصيل معنويت، اخلاق، فضيلت، حسن خلق، مدارا با خلق، پايبندي به حقوق متقابل انساني در اين راستا بسيار اهميت مي يابد.
آيين ائمه هدي، آيين مدعي پروري نيست، با سر و صدا و هياهو ادعا كردن هيچ چيز تحقق نمي يابد، دعا و شيون و ندبه و استغاثه به تنهايي مقرون به فايده نيست مگر آنكه دل و روح و عمل انسان با خواسته ها و تقاضاهاي محبوب حقيقي هماهنگ گردد و اگر چنين نشود آفات و علل فراواني از ناحيه محبت و دوستي ادعايي پديد مي آيد.