بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:علت غيبت صغراي امام مهدي(ع)
سؤال:چرا براي امام مهدي(ع) دو گونه غيبت معيّن شده و از همان اول غيبت كبري آغاز نشد؟
جواب:

غيبت صغري، مقدمه غيبت كبري و زمينه‎سازي براي آن بوده، چون ابتداي غيبت بود و اذهان، اُنس به غيبت نداشت اگرچه در زمان حضرت امام علي نقي و حضرت امام حسن عسكري(ع) في الجمله آن دو امام براي آماده كردن اذهان از نظرها احتجاب مي‎كردند مع ذلك غيبت تامّه اگر به طور دفعه و ناگهاني واقع مي‎گرديد مورد استغراب و استعجاب، بلكه استيحاش و استنكار و اسباب انحراف افكار مي‎شد و قبول قطع ارتباط با امام چنانچه در غيبت كبري واقع شد، براي اكثر مردم دشوار و ناراحت كننده بود.
لذا قريب هفتاد سال رابطه مردم با امام به وسيلة نوّاب خاص حفظ شد و توسط آنان عرايض و مشكلات و مسائل خود را عرض مي‎كردند و جواب مي‎گرفتند و توقيعات به وسيله آنها مي‎رسيد و بسياري هم به شرفيابي حضور نايل مي‎شدند تا در اين مدّت مردم آشنا و مأنوس شدند.