بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:علت غيبت كبراي امام مهدي(ع)
سؤال:چرا دوران غيبت صغري امتداد نيافت؟
جواب:

برنامه، روش و كار امام را خداوند متعال تعيين فرموده است و امام بايد همان برنامه را اجرا نمايد و بعد از آنكه اصل امامت ثابت شد، نسبت به برنامه كار امام پرسش از علّت به عنوان ايراد و اشكال، بيجا و بي‎مورد است و حتي خود امام نيز جز تسليم و تمكين و اجراي برنامه، وظيفه و تكليفي ندارد و پرسش از علت و سبب آن خلاف روش بندگي و مقام عبوديّت خالص است.