بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:تفاوت سيره مهدي(ع)با ديگر ائمه(ع)
سؤال:چرا امام زمان مانند پدران بزرگوارش از راه تقيه با خلفاء و زمامداران وقت بيعت نمي‎نمايد؟
جواب:

چرا امام زمان مانند پدران بزرگوارش از راه تقيه با خلفاء و زمامداران وقت بيعت نمي‎نمايد؟
ج: يكي از علائم و مشخصات امام منتظر و مهدي آخرالزمان(ع) اين است كه بيعت هيچ‎كس و هيچ حكومت غاصب و ستمگري حتي به عنوان تقيه بر گردن او نيست و ظاهر مي‎شود در حالي كه نسبت به احدي از جبابره و حكومتهاي مختلف تمكين و تسليمي نداشته و از راه تقيه هم، حكومتهاي غير اسلامي و حكومتهائي را كه تمام اسلامي نيست در ظاهر امضا نكرده است. او اكمل مظاهر اسم «العادل» و «السلطان» و «الغالب» و «الحاكم» است و چنان شخصيت و مقامي، از اينكه تحت سلطنت غير خدا واقع شود يا به حكومتي از حكومتهاي جائر به تقيه رأي داده باشد، بر حسب اخبار محفوظ و محروس است و چنانچه از اخبار كثير استفاده مي‎شود، آن حضرت به تقيه عمل نخواهد كرد و حق را آشكار و باطل را از صفحة روزگار بر خواهد انداخت. از جمله در حديث هشام بن سالم، حضرت صادق(ع) مي‎فرمايد: «يَقُومُ الْقائِمُ وَ لَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ لِأَحَدٍ»، [قائم(ع) قيام مي‎كند در حالي كه در گردن او بيعت براي احدي نيست.]