بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:پيرامون مهدويت
سؤال:مختصري در مورد مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد . ؟
جواب:

مسجد مقدّس جمكران در 6 كيلومتري استان مقدس قم واقع شده و همواره پذيراي زائريني از نقاط مختلف ايران و جهان مي باشد . اين مكان مقدّس ، تحت توجهات و عنايات خاصه حضرت بقيةاللَّه الاعظم ( عليه السلام ) قرار دارد و آن حضرت از شيعيانشان خواسته اند كه به اين مكان مقدّس روي آورند ، زيرا اين مكان مقدّس ، داراي زمين شريفي است و حق تعالي آن را از زمين هاي ديگر برگزيده است .
لذا سزاوار است كه زائران عزيز ، از بركات اين مكان مقدّس ، حداكثر استفاده را ببرند و مراقب باشند كه مسائل فرعي توجّه شان را به خود جلب نكند و خود را در برابر حضرت مهدي ( عليه السلام ) حاضر ببينند و از انجام اعمالي كه قلب مبارك آن حضرت را آزرده مي سازد خودداري كنند .
شايان توجه است ه علماء و شيفتگان آن حضرت استفاده هاي فراوان از اين مسجد مقدّس برده اند . بنابراين سعي كنيد در اين مكان مقدّس ، لحظاتي را با آن عزيز خلوت كرده و خالصانه براي ظهور مقدّس حضرتش دعا كنيد ؛ چرا كه برطرف شدن گرفتاريها تنها با ظهور آقا امكان پذير است .