بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:القاب حضرت (ع)
سؤال:« يا عين اللَّه في خلقه » درباره امام زمان ( عليه السلام ) چه معني دارد ؟
جواب:

آيات آيه قرآن و احاديث پيامبر و امامان ( عليهم السلام ) استفاده مي شود كه وجود مقدّس امام بر اعمال انسانها نظارت دارد . اعمال آنان را مي بيند و كارهاي آنان به حضورش عرضه مي شود . بدين جهت به حضرت ولي عصر ( عليه السلام ) « عين اله » گفته مي شود . يعني ديدگاه پروردگار جهان .
البته ساير ائمه ( عليهم السلام ) هم « عين اله » هستند . هر امامي در زمان خويش شاهد اعمال پيروانش بوده است . و وجود اين مقام ( اين آگاهي گسترده ) براي امام استفاده ندارد قرآن كريم درباره حضرت عيسي ( عليه السلام ) مي فرمايد : « انبتكم بما تأكلون و ماتدّخرون في بيوتكم ؛ به آنچه مي خوريد و در خانه هاي خود ذخيره مي كنيد » . به {P - سوره آل عمران ، آيه 49 . P}
شما خبر مي دهم و اين نشان دهنده مقام شهود پيامبران و پيشوايان الهي است . بر اين اساس امام زمان ( عليه السلام ) « عين اله » شاهد بر باطن و ظاهر اعمال ما مي باشد .