بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:القاب حضرت (ع)
سؤال:چرا امام زمان ( عليه السلام ) را صاحب الزمان مي گويند در صورتي كه صاحب اصلي زمان خداست ؟
جواب:

صاحب الزمان يعني كسي كه صاحب اختيار و داراي ولايت از طرف خدا در اين زمان است و منافات ندارد خداوند كه خود صاحب اختيار و وليّ حقيقي تمام موجودات است به افرادي سرپرستي و صاحب اختيار بودن و ولايت بدهد و امام زمان ( عليه السلام ) در اين زمان داراي چنين سرپرستي و ولايت از جانب خداوند است .