بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:چه كنيم تا توفيق ملاقات امام زمان ( عليه السلام ) را پيدا كنيم ؟
جواب:

توفيق ملاقات امام زمان ( عليه السلام ) تنها براي كساني است كه آن حضرت صلاح بدانند و به نظر مي رسد كه در دو مورد تحقق مي يابد :
1 . كساني كه در شدّت و گرفتاري و بحرانهاي زندگي قرار مي گيرند و به آن حضرت توسّل پيدا مي كنند . ( توسعه مصرانه و پيگير )
2 . كساني كه در راه تهديد نفس و پيمودن صراط عبوديّت و بندگي خدا مجاهد و تلاشي پيگير و خالص داشته باشند . به ويژه اين كه عشق به لقاء آن حضرت و ديدار وي و سعي و تلاش در اين راه هم با آن ضميمه شود .
كسي كه بخواهد در اين راستا قرار گيرد لازم است به نكات زير توجّه كند :
1 . در راه تحصيل عقايد و معارف حقّه اهل بيت عصمت و طهارت تلاش كند . و سعي كند تنها به معارف ديني از رهگذر ارشادها و رهنمودها و احاديث آنان توجّه كند و از راههايي كه دشمنان آنان ارائه كرده اند بر حذر باشد .
2 . در تهذيب نفس و تزكيه اخلاق سخت كوشا باشد .
3 . در احكام فرعي عملي همواره جديّت كند بر اساس محبّت شرعي عمل كند و از گناه و معصيّت سخت پرهيز كند .
4 . به نماز اوّل وقت اهميّت بدهد و سعي كند نماز را با حضور قلب بخواند .
5 . توسّل به چهارده معصوم مخصوصاً امام زمان ( عليه السلام ) همواره در زندگي مورد توجّه وي باشد .
6 . دعاي ندبه را با توجّه به مضامين آن با وضعي كه تناسب با آن مضامين است بخواند .
7 . زيارات آن حضرت را مخصوصاً زيارت آل يسن و دعاي عهد در صبحها همواره بخواند .
8 . دعا براي تعجيل فرج آن حضرت و درخواست توفيق ملاقات آن حضرت از خداوند مصرانه و پيگير داشته باشد .