بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:اگر امام زمان ( عليه السلام ) در زمان غيبت نائب ندارند پس چگونه بعضي ها بديدن ايشان مشرّف مي شوند ؟
جواب:

اينكه در زمان غيبت كبري هيچ كس به عنوان نائب خاص براي امام زمان ( عليه السلام ) ، تعيين نشده منافات ندارد كه افرادي ، امام زمان ( عليه السلام ) را ديده و مشكلاتشان از اين رهگذر حل شده باشد آري آنان كه ادعاي مهدويّت يا ادعاي نيابت خاصّه كرده اند دروغ گفته و در اين ادعا كاذب بوده اند .