بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:آيا امام زمان ( عج ) در اجتماعات ما حضور جسمي دارند يا خير ؟
جواب:

حضرت حجة ( عج ) قطعاً حضور جسمي دارند ولي چنان كه قرآن كريم نسبت به پيامبر اكرم فرمودند و اذا قرأت القرآن و جعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالآخره حجاباً مستوراً ترجمه : زماني كه قرآن قرأئت مي نمايي ما در ميان تو و كساني {P - بني اسرائيل ، آيه 45 . P}
كه ايمان به آخرت ندارند پرده اي پوشيده و پنهاني قرار مي دهيم .
يعني وجود مبارك رسول ( ص ) حضور داشتند ولي ديگران حضرت را نمي ديدند پس اين اصل كه كسي باشد ولي به امر حق از انظار پنهان باشد امري ممكن بوده و واقع نيز شده است .
و در صورت ديگر آن همان است كه در روايات بيان شده است كه حضرت حجة اروحناه فداه در ايام حج حاضر مي شوند مردم ايشان را مي بيند ولي نمي شناسند .
پس به هر دو صورت حضرت حجة ( عج ) حضور جسمي دارند منتهي يك بار اصلاً ديده نمي شوند يكبار هم ديده مي شوند ولي شناخته نمي شوند .