بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:چگونه مي توان از امامي كه ( بنا به جهات و مصالحي ) فعلا از نظرها غائب است استفاده كرد ؟
جواب:

امام زمان ( عج ) گرچه غايب است و ما در ظاهر نمي توانيم از وجود آن حضرت برخوردار گرديم ولي همانگونه كه خورشيد با اينكه در زير ابر پنهان است و ابرهاي تاريك جلو اشعه ي تابناك او را مي گيرد ولي از روشنايي او صفحه ي گيتي روشن است و فيض خويش را همچنان به موجودات مي رساند امام زمان ( عج ) هم در زمان غيبت چنين است امام زمان ( عج ) دين را از تحريف و تغيير محافظت مي كند و خداوند تعاليم دين را بوسيله ي آن حضرت از اينكه دستخوش هوسهاي مغرضين و دشمنان اسلام واقع شود و از بين ببرند ، نگهداري مي كند .
علاوه بر اين روايات زيادي وارد شده است كه وجود امام در بقاء زندگي مؤثر است اگر امام نباشد زمين اهل خودش را در كام خويش فرو مي برد و بواسطه ي آن حضرت است كه مردم روزي مي خورند و زمين و آسمان به هستي خويش ادامه مي دهد و در حقيقت نقشي را كه نيروي جاذبه در نگهداري كرات و جلوگيري آنها از تصادم با يكديگر دارد مهم تر از آن را وجود امام در ادامه ي حيات و هستي جهان آفرينش ايفاء مي كند .