بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:آيا ديدن حضرت مهدي ( عج ) در زمان غيبت كبري براي افراد مستعد امكان پذير است ؟
جواب:

براساس داستانهاي بسياري كه در اين زمينه وارد شده افرادي كه از نظر روحي مهذب باشند مي توانند به حضور امام زمان ( عج ) در اين زمان كه دوران غيبت كبري است مشرف شوند .