بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:اگر حضرت حجت ( عج ) ديده شوند . به چه صورتي ديده خواهند شد ؟
جواب:

امام زمان حضرت مهدي ( عج ) كه انشاء الله خداوند در ظهور آن حضرت تعجيل بفرمايند مانند بقيه انسانها بوده و اگر كسي ايشان در دوران غيبت بينيد به صورت جسماني مي بيند .