بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:آيا مي شود روزي به امام زمان ( عليه السلام ) دسترسي پيدا كنيم و از در پاي علوم او بهره مند شويم ؟
جواب:

دسترسي به آن وجود مقدّس و استفاده ي از درياي علوم بي كرانش مخصوص زماني است كه آن گرامي به اراده باري تعالي ظهور نمايند و دنيا را به قدوم خويش منوّر فرمايند و وقت ظهور آن حضرت را جز خدا كسي نمي داند .
امّا به اين نكته بايد كاملاً توجّه داشته باشيم كه اگر ما در راه انجام وظايف ديني خويش كوشا باشيم و دل و ضمير خود را به گناه آلوده نكنيم بدون ترديد مورد عنايت خاص آن حضرت قرار خواهيم گرفت و بين ما و آن سرور يك نوع ارتباط معنوي برقرار خواهد گشت . در اين هنگام الطاف و عنايات ويژه آن حضرت كه چيزي جز عنايات خاص خداوند نيست به ما توجّه خواهد كرد و از هدايت خاص آن حضرت بهره خواهيم گرفت .
از خداوند تعالي مي خواهيم كه به همه ي ما توفيق انجام وظايف ديني و تهذيب اخلاق مرحمت كند تا در نتيجه بتوانيم با آن حضرت هميشه ارتباط معنوي داشته باشيم .