بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:آيا ملاقات با امام زمان ( عليه السلام ) ممكن است ؟
جواب:

به نظر مي رسد ملاقات حضرت مهدي ( عليه السلام ) در غيبت كبري فقط براي اولياء و خواص از مؤمنين يا كسان ديگري كه در زندگي گرفتار مشكل و بحران سنگيني در زندگي شده و توسّل پيگيري همراه با انقطاع به آن حضرت انجام دادند امكان پذير است چنين كساني چنانچه آن بزرگوار حلاج بدانند امكان تشرف به حضور آن حضرت خواهند داشت .
گرچه در زمان غيبت امام زمان ( عليه السلام ) ارتباط با آن بزرگوار به طور معمولي ميسر نيست ولي چنين نيت كه بكلّي غيرممكن باشد چه اينكه افرادي كه خدمت آن ، بزرگوار رسيده اند بسيارند و اينكه در برخي روايات آمده است كه هر كسي ادعاي رويت كرد تكذيبش كنيد ممكن است منظور ادعاي رويت همراه با نيابت خاصه باشد . معمولاً بزرگاني كه خدمت امام زمان ( عليه السلام ) مشرف شده اند ادعاي رويت نمي كردند و بقاي گفتن را نداشتند .