بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:حكومت حضرت مهدي ( عج ) چند سال خواهد بود ؟
جواب:

با توجه به رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است زمانهاي متفاوتي براي حكومت حضرت حجة ( عج ) بيان شده است مانند روايات زير :
1 . لاتقوم الساعة حتي يملك رجل من اهل بيتي . . . . يكون سبع سنين .
ابوسعيد خدري نقل مي كند كه پيامبر فرمودند : قيامت بپا نخواهد شد تا اينكه مردي از اهل بيت من و . . . و مدت حكومت او هفت سال است .
{P - الورالمنثور ، مسند احمد ، ج 3 ، ص 17 . P}
2 . دسته دوم رواياتي است كه مدت حكومت حضرت را 20سال بيان كرده است مانند روايت قال رسول الله ( ص ) : المهدي رجل من ولدي وجنه كالقمر الدري . . . . يملك عشرين سنة .
پيامبر فرمودند مهدي مردي از فرزندان من است چهره او مانند ماه درخشان است . . . و آن حضرت بيست سال حكومت خواهند كرد :
{P - بيان الشافعي ، ص 501 ، ب 8 . P}
3 . دسته سوم مدت حكومت حضرت را 19 سال چند ماه مي دانند . از امام صادق ( عليه السلام ) كه فرمودند : يملك القائم ( عليه السلام ) تسع عشرة سنه واعشهراًيعني قائم ( عج ) مدت نوزده سال و چند ماه حكومت خواهند كرد .
{P - النعماتي ، ص 331 ، ب 26 ، ج 1 . P}
روايات دسته چهارم : اشاره دارد كه مدت حكومت حضرت 7سال است ولي اين 7سال برابر با هفتاد سال ما است .
امام صادق ( عليه السلام ) سؤال راوي از مدت حكومت حضرت مهدي ( عج ) مي فرمايد هفت سال است كه روزهاي آن طولاني بوده بطوري كه يكسال آن معادل ده سال تمامست و 70 سال شما خواهد بود .
{P - ارشاد ، ص 363 . كشف الغمة ، ج 3 ، ص 253 . P}