بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:علائم ظهور امام زمان ( عج ) چه چيزهائي مي باشد ؟
جواب:

مرحوم شيخ مفيد نشانه ها و علائم ظهور آن حضرت را كه در روايات آمده است بيان كرده است كه تعدادي از آن نشانه ها ذكر مي شود .
1 . خروج سفياني و كشته شدن سيدحسني
2 . خورشيد گرفتگي در نيمه ماه رمضان و گرفتن ماه در اواخر آن
3 . متوقف شدن خورشيد از ظهر تا نزديك عصر و طلوع آن از مغرب
4 . كشته شدن نفس زكيه در نجف همراه هفتادتن ديگر از صلحاء و ذبح شدن مردي از بني هاشم در كنار كعبه بين ركن و مقام و خراب شدن ديوار مسجد كوفه .
5 . خروج نمين و ظاهر شدن مغربي در مصر و تبصرف درآمدن شامات توسط وي و ساير علائم ظهور كه در كتب روائي و كتابهاي مربوط بحضرت حجة ( عج ) آمده است .