بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:علائم و حوادث قبل از ظهور حضرت مهدي ( عج ) چيست ؟
جواب:

موارد و مستندات علايم و حوادث قبل از ظهور بسيار وافر است به جهت اختصار و تناسب زماني . گزيده هايي قيد مي گردد :
1 . خروج سيد حسني از طالقان كه مردي از بزرگان شيعيان است و از ناحيه ديلمان قزوين خروج و قيام مي نمايد .
2 . كشف حجاب و بي عفتي از زنها و شريك شدن زنها در تجارت با شوهران و تمكين نكردن زنان از شوهرانشان .
3 . دشنام دادن اوّلاً به پدران و مادران و افترا زدن به ايشان و شاد شدن به مرگ آنها و زدن و آزار ايشان .
4 . مستولي شدن زن بر شوهر خويش در جميع چيزها .
5 . مردها خود را شبيه زنان در آورند و زنان شبيه مردان و بلند گذاردن گيسوان جلوي سر جوانان و مردان .
{P - اثبات الهداة ، ج 7 ، ص 392 ، ح 14 . P}
6 . مرده را با استهزا بردارند و كسي دنبال جنازه او گريه و زاري نكند .
7 . در هر سال بدعتها و شر زياد شود ، غيبت كردن به نظر مردم شايسته مي باشد .
9 . قسم خوردن به ناحق فراوان شود .
10 . ظلم و ستم ، همه جا فراگير شده است .
11 . قرآن فرسوده شده و بدعتهايي از روي هوا و هوس در مفاهيم آن پديد آمده است .
12 . مردان به مردان و زنان به زنان قناعت مي كنند .
13 . فاسق دروغ مي گويد و كسي او را بر دروغش سرزنش نمي كند .
14 . پيوند خويشاوندي بريده شده است . ( ش 17 ) .
15 . مداحي و چاپلوسي فراوان شده است .
16 . حرام ، مجاز و حلال حرام ، شمرده مي شود .
17 . قوانين و دستورات ديني بر اساس تمايلات اشخاص تفسير مي گردد .
18 . رشوه خواري در ميان كاركنان دولت رايج شده است . ( ش 36 ) .
19 . پُستهاي حساس به مزايده گذراده مي شود .
20 . مقربان حكام كساني هستند كه به ما اهل بيت ناسزا مي گويند .
21 . شنيدن حقايق قرآن بر مردم گران مي آيد ، اما شنيدن باطل ، سهل و آسان است .
22 . همسايه به همسايه خود از ترس زبانش احترام مي گذارد .
23 . مساجد را به زيورها مي آرايند .
24 . براي غير خدا ، حج و جهاد مي شود .
25 . مردم طرفدار كسي مي شوند كه پيروز است ( خواه بر حق باشد ، خواه بر باطل ) .
26 . مردم و محافل همه پيرو ثروتمندان مي شوند .
27 . حكومت به دست زنان مي افتد .
28 . افرادي پيدا مي شوند كه اگر روزي گناه كبيره اي انجام ندهند ، غمگين هستند .
29 . مساجد پر از مردم خدا نترس است و در آنجا براي غيبت كردن و خوردن گوشت پيروان حق جمع مي شوند و مسكرات را توصيف مي كنند .
30 . دادرسان بر خلاف قانون خدا قضاوت مي كنند .
31 . برافراز منبرها دعوت ها به تقوا مي شود ، ولي دعوت كننده خود به آن عمل نمي كند .
32 . مردم نسبت به وقت نماز بي اعتنا مي شوند .
33 . تمام همت مردم ، صرف شكم و فرجشان مي شود .
حضرت صادق ( عليه السلام ) : حسين ( عليه السلام ) ، در آخر عمر حضرت قائم ( عليه السلام ) زنده مي شود . سپس حضرت قائم ( عليه السلام ) ، از دنيا رحلت فرمايد و حسين ( عليه السلام ) او را غسل مي دهد .
نام امام امت در حديثي از رسول الله ( ص ) .
از امام باقر روايت شده است كه فرمودند :
ابوبكر و عمر و زبير و عبدالرحمن بن عوف در آستانه در خانه رسول الله نشسته بودند . حضرت رسول ( ص ) از خانه خارج شد و در كنار آنان نشست در حالي كه بند كفشش پاره شده بود ، آن را به علي ابن ابي طالب ( عليه السلام ) دادند و فرمودند : در سمت راست خداوند عز و جل و يا سمت راست عرش قومي از ما ( از پيروان ما ) بر منابري از نور هستند . صورتشان از نور و لباسشان نيز از نور است ، درخشندگي سيماشان ديدگان بينندگان را به آنها جلب مي كند .
ابوبكر گفت : يا رسول الله آنها چه كساني هستند ؟ حضرت رسول الله سكوت كرد . سپس زبير گفت : يا رسول الله آنها چه كساني هستند ؟ حضرت رسول الله سكوت كردند . پس عبدالرحمن گفت : يا رسول الله آنها چه كساني هستند ؟ حضرت رسول الله سكوت كرد و پاسخ نداد . آنگاه علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) فرمود : يا رسول الله آنها چه كساني هستند ؟ حضرت رسول الله فرمودند : آنها قومي هستند كه در رابطه با روح الله با يكديگر محبت مي كنند و وسيله پيوند قلبها و نزديكي آنها روح الله است نه به سبب بستگي و خويشاوندي و نه به خاطر اموال آنها و شيعه تو هستند و تو امام آنهايي يا علي .
{P - بحارالانوار ، ج 68 ، ص 139 . P}
{P - مآخذ : بحارالانوار ج 51 ، 52 و 53 ؛ اصول كافي ، ج 1 ؛ منتهي الآمال ؛ غيبت نعماني ؛ غيبت شيخ طوسي ، اثبات الهداة ، ج 7 ؛ كشف الغمة ، ج 4 ؛ الملاحم ؛ منتخب الاثر ؛ نجم الثاقب ؛ سيره علمي اهل بيت ( عليهم السلام ) . P}