بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:حكومت در زما حضرت ول عصر ( عليه السلام ) و جهان در آن عصر چگونه است ؟
جواب:

آنچه از آيات و قرآن و احاديث در رابطه با زمان بعد از ظهور آن بزرگوار استفاده مي كنيم آينده اي درخشان و روزگاري پر از نعمت و رفاه براي مردم آن دوران است ما برخي ويژگي هاي آن زمان را يادآور مي شويم خود شما مي توانيد دورنماي زندگي رادر آن زمان تا حدّي در نظرتان مجسّم كنيد .
1 . حكومت عدل جهاني حضرت بقيةاللَّه ( عليه السلام ) در آن زمان در جهان گسترش پيدا مي كند و تمام ظالمان و مستكبران و طاغيان كه بر انسانها مسلّط بوده هر يك به گونه اي بر آنان ستم روا مي داشته اند از بين مي روند و زمين پر از عدل و داد مي شود پس از آنكه پر از ظلم و جور شده است .
2 . در حديث آمده است كه آنحضرت دست خود را بر سر انسانها مي گذارد ( شايد منظور گسترش سيطره حكومتي آن حضرت باشد ) و عقلها بالا مي رود و عقلها كه بالا رفت موجبات نزاع و كدورت و كينه توزي و اختلاف انسانها از بين مي رود .
3 . در حديث آمده كه تمام علم 27 حرف است تمامام انبياء و اوليا و رهبران الهي تاكنون 2 حرف از اين 27 حفر را براي انسانها آورده اند ( گويا زمينه براي بيشتر وجود نداشته است ) با آمدن و ظهور آن حضرت آن دو حرف ضميمه 25 حرف ديگر در جهان نشر پيدا مي كند طبيعي است كه دنيا مدينه فاضله شود .
4 . زمين گنچهاي خود را و معادن خود را بيرون مي دهد و با بالا رفتن سطح دانش معادن شناسائي و اكتشاف و مورد استفاده قرار مي گيرند .
5 . باران بسيار مي بارد و زمين گياهان خود را مي روياند طبيعي است كه با اين دو ويژگي صنعت و كشاورزي به شكوفايي بالايي دست پيدا مي كند .
6 . با نابودي استكبار و طاغوتها زمين از استعمار و توطئه هاي آنان و مزاحمت و آزار و ستمهاي آنان پاك سازي مي شود طبعاً همه انسانها با آرامش از نعمتهاي خداوند بهره برداري كرده به عبادت و بندگي خداوند كه هدف از آفرينش آنان است مشغول مي شوند .