بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:آيا اينكه امام زمان ( عليه السلام ) دين جديدي مي آورد يعني چه ؟
جواب:

براساس دليلهاي قطعي مي دانيم كه امام زمان ( عليه السلام ) كه ظاهر مي شود همان شريعت اسلام را در سرتاسر جهان نشر مي دهد و حكومت اسلام را در دنيا مستقر مي سازد و اينكه در پاره يي از روايات آمده كه امام زمان ( عليه السلام ) دين جديدي مي آورد ممكن است منظور اين باشد كه مردم چون از عمل كردن و پيروي آيين اسلام دست كشيدند و يا بدعتهايي در آن به وجود آوردند وقتي امام زمان ( عليه السلام ) اسلام واقعي را به مردم عرضه مي كند براي مردم جديد و تازه خواهد بود چنان كه در دعاي ندبه درباره ي امام زمان ( عليه السلام ) اين تعبير آمده : « اين المد خرلت جديد الفرائض و السنن ؛ كجا است آن كس كه برگزيده شده تا آيين و شريعت اسلام را تجديد نمايد » .