بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:امام زمان ( عليه السلام ) در چه مكاني ظهور خواهند كرد ؟
جواب:

طبق بعضي روايات از خانه خدا ظهور خواهند كرد . ( به اميد ظهورش ) .