بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:حضرت مهدي ( عليه السلام ) در چه زماني و در چه جايي و به چه صورتي ظهور مي كند ؟
جواب:

زمان ظهور حضرت مهدي ( عليه السلام ) به طور مشخص و قطعي معلوم نيست و از برخي روايات استفاده مي شود كه وقتي فرمان ظهور براي امام زمان ( عليه السلام ) از جانب خداوند مي رسد آن حضرت در مكّه خواهد بود و قيام آن حضرت به صورت جنگ و با بكار بردن سلاح است امّا خصوصيّات و جزئيات آن به طور دقيق معلوم نيست .