بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:امام زمان ( عليه السلام ) چه موقع ظهور مي كند ؟
جواب:

موقع ظهور آن حضرت نامعلوم است و جز خدا كسي ديگر نمي داند خداوند متعال هر موقع كه صلاح بداند وي را ظاهر مي كند و به وسيله ي او دنيا را پر از عدل و داد مي نمايد پس از اينكه پر از ظلم و جور باشد . البته در روايات ما علائمي براي ظهور حضرت نقل شده است .
يادآوري اين نكته لازم است كه براساس آنچه از احاديث استفاده مي شود كسي اگر روز مشخصي را براي ظهور آن حضرت معيّن كرد قابل پذيرش نيست .