بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:كسي كه در دوران زندگي انساني متدين بوده و نسبت به امام زمان ( عليه السلام ) علاقه بسيار داشته و آرزويش اين بود كه هنگام ظهور آن حضرت شركت كند ولي مرگ به وي مهلت ندهد بهره ي وي چگونه خواهد بود ؟
جواب:

اوّلاً براساس آنچه در روايات آمده چنين كسي از ثواب آنان كه در ركاب امام زمان ( عليه السلام ) شمشير مي زنند برخوردار خواهد بود زيرا در بسياري احاديث آمده كسي كه راضي به كار قومي باشد از انا خوهد بود با توجّه با اينكه اين شخص انجام وظيفه مي كرده و تلاش و فداكاري لازم را انجام مي داده است .
ثانياً درباره ي دعايعهد كه از امام صادق ( عليه السلام ) نقل شده چنين آمده كه هر كه چهل روز آن را بخواند از ياوران حضرت قائم ( عليه السلام ) خواهد بود و اگر پيش از ظهور آن حضت بميرد خدا او را از قبر بيرون آورد كه در خدمت آن حضرت باشد . . . و دعاي عهد را مي توانيد در زيارات امام زمان ( عليه السلام ) در فهرست كتاب مفاتيح شماره ي صفحه ي آن را پدا كنيد .