بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:اين كه حديثي آمده كه امام زمان ( عليه السلام ) پس از ظهورش كتب آسماني را از غاري بيرون مي آورد و براساس آنها ميان اهل آنها حكم مي كند آيا با آيه 85 سوره آل عمران كه اگر كسي ديني جز اسلام را بپذيرد از او پذيرفته نشده و در آخرت از زيانكاران خواهد بود منافات ندارد ؟
جواب:

مضمون حديث مذكور با آيه منافاتندارد زيرا در حديث نيامده كه اهل آن كتب آسماني اعمالشان مورد قبول است و روز قيامت از زيانكاران نخواهند بود مضمون حديث اين است كه امام زمان ( عليه السلام ) در ميان اهل كتب بر اساس كتابهاي آنها حكم مي كند .
ولي نكته قابل توجّه اين است كه در بسياري از دعاها آمده است كه امام زمان ( عليه السلام ) تمامكافران را كه اسلام را نپذيرند از بين مي برد حديث مذكور چگونه با اينها سازگار است ؟
پاسخي كه در اين زابطه به نظر مي رسد اين است كه اين حكومت كه براي هر كسي از هل اديان آسماني براساس دين خودش قضاوت شود ممكن است در مراحل آغاز حكومت آن حضرت باشدو مي دانيم كه حقانيّت اسلام و پيامبري پيامبر اسلام و امامت امامان معصومين ( عليهم السلام ) برا اثبات حقانيّت اسلام از آن كتابنها و آيات استفاده كند تا آنان براساس كتابهاي خودشان حقانيّت اسلام را درك كرده مسلمان شوند .