بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:آيا آنان كه در اين جهان نيستند به ديدار امام زمان ( عليه السلام ) نايل مي شوند ؟
جواب:

به طوري كه در روايات آمده است خداوند متعال براي ظهور امام زمان ( عليه السلام ) افرادي را زنده مي كند تا هنگام ظهور در ركاب امام زمان ( عليه السلام ) باشند و در دعاي عهد از امام صادق ( عليه السلام ) روايت شده است كه هر كه چهل روز صبح آن را بخواند از ياوران حضرت قائم ( عليه السلام ) باشد و اگر پيش از ظهور آن حضرت از دنيا برود خدا او را از قبر بيرون آورد كه در خدمت آن حضرت باشد . و در اين دعا اين جمله آمده است : « اللهم ان حال بيني و بينه الموت الذي جعلته علي عبادك حتماً مقضيافاخرجني من قبري . . . ؛ خدايا اگر ميان من و امام زمان ( عليه السلام ) مرگي كه آن را بر بندگانت حتمي قراردادي حايل شد مرا ( زنده كن و ) از قبر بيرون آور » .
{P - مفاتيح الجنان ، ص 701 . P}
بر اين اساس ، ممكن است انسان دعا كند ا زخدا بخواهد كه هنگامي كه خداوند آن حضرت را ظاهر مي سازد و او را زنده كند تا در ركاب امام زمان ( عليه السلام ) باشد .