بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:چه كساني بعد از ظهور امام زمان ( عليه السلام ) باقي مي مانند ؟
جواب:

درباره اين كه پس از ظهور امام زمان ( عليه السلام ) چه كساني باقي خواهد ماند آنچه مسلّم است اين كه آن حضرت كافران و سركشاني را كه در مقابل حكومت وي بايستند و تسليم حكومت عدل وي نشوند مي كشد و از بين مي برد امّا كافراني را كه مسلمان شوند و يا گنهكاراني كه توبه كنند در پرتو حكومت حضرت حجت ( عليه السلام ) زندگي خواهند كرد .