بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:كداميك از انبياء پشت سر امام مهدي ( عليه السلام ) بعد از ظهور نماز خواهد خواند ؟
جواب:

مشهور اين است كه حضرت عيسي مسيح ( عليه السلام ) از آسمان فرود آمده و پشت سر حضرت امام زمان ( عليه السلام ) نماز مي خواند .