بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:دعا
موضوع فرعي:دعاي ندبه و جايگاه حضرت مهدي (ع)
سؤال:چگونه ممكن است دعاي ندبه به يكي از امامان معصوم منسوب باشد كه همه عاقل و كامل بودند ولي يكي از آنان خطاب به نواده‎اش (امام زمان«ع») كه هنوز به دنيا نيامده بگويد تو كجائي؟
جواب:

كسي نگفته است كه امامان گذشته اين دعا را مي‎خوانده‎اند و امام ششم يا دهم به حضرت صاحب الزمان اين خطابات را فرموده يا خود امام زمان به خودشان خطاب فرموده و از فراق خود ناله و ندبه كرده‎اند. علامّه مجلسي مي‎فرمايد: اين دعا به سند معتبر از امام جعفر صادق منقول است كه فرمودند: مستحب است اين دعا را در چهار عيد بخوانند، از كجاي فرمايش او و نيز سيد بن طاووس و شيخ محمدبن المشهدي و محمدبن علي بن ابي قره و بزوفري استفاده مي‎شود كه ائمه آن را مي‎خواندند يا امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) خودشان براي خود آن را خوانده‎اند. از فرمايش اين بزرگان، بيش از اين استفاده نمي‎شود كه دستور العمل است براي مؤمناني كه در عصر غيب زندگي مي‎كنند، اين دعا را در اعياد اربعه بخوانند.
اين چه ربطي دارد به اينكه ائمة هدي(عليهم السلام) هم اين دعا را مي‎خوانده يا نمي‎خوانده‎اند.
ثانياً: مخاطب قرار دادن كسي كه هنوز به دنيا نيامده و معلوم است كه به دنيا مي‎آيد و نور و حقيقت وجود او آفريده شده، اگر چه هنوز به اين بدن عنصري تعلق نيافته توسط كساني كه با آن عوالم ارتباط دارند چه مانعي دارد؟
مگرنه بر حسب قرآن مجيد در سوره اعراف آيه 26 و 27 و 31 و 35، خداوند به بني آدم، در حالي كه هنوز وجود پيدا نكرده بودند خطاب فرموده است. (رجوع شود به تفسير مجمع البيان، ج 4، ص 409 و 412 و 415 و تفسير تبيان م ـ 4، ص 407 ـ 409 ـ 415 ـ 421) يا اگر بعضي وجود داشتند، اين خطابات كه عام است، مثل «يا بني آدم» شامل همة معدومين و موجودين است.
ثالثاً: اين دعا، دعاي ندبه است و در مقام ندبه مجازاً اينگونه خطابات به جا و موافق با ذوق است. گوينده خود را مانند يكي از كساني كه در دورة غيبت زندگي مي‎كنند و در آتش فراق و هجران ولي عصر مي‎سوزند و از ستمگران ستم و جفا مي‎بينند فرض مي‎كند و اين خطابات را مي‎نمايد، و براي آن دوران و آن روزگار و آن سختي‎ها و امتحانات كه جلو مي‎آيد ندبه مي‎كند نه اينكه واقعاً بخواهد جاي امام زمان را پيدا كنند. غرض، اين جمله‎ها همه تعليم ندبه و ابراز علاقه به وليّ عصر و اظهار حالت انتظار است.