بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:مدت حكومت امام زمان (ع)
سؤال:1- در زمان ظهور حضرت مهدي (عج ) تاچه موقع حكومت مي كنند ؟
جواب:

ج1- درمدت حكومت حضرت مهدي(عج) اخبار به اختلاف نقل شده است حداقل زمان حكومت حضرتش هشت سال است وبيشترين آن سيصد ونه سال.