بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:اگر بخواهيم به امام زمان ( عليه السلام ) سلام بدهيم چه آدابي دارد ؟
جواب:

نحوه عرض ارادت و سلام دادن به آن حضرت در كتب ادعيه و زيارات نقل شده است . مانند زيارت آل يس كه از ناحيه مقدسه رويت شدهاست و زيارت امام زمان ( عليه السلام ) در هر روز ، كه تفصيل آن در كتاب مفاتيح الجنان مرحوم قمي آمده است .