بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:با توجّه به مضموني كه در بسياري از احاديث مربوط به امام زمان ( عليه السلام ) آمده كه آن حضرت وقتي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده آيا صحيح است انسانها براي رفع ظلم و ستم و مبارزه با آن برخيزند و آيا اين انقلابها گامي براي عقب افتادن ظهور نمي باشد ؟
جواب:

اوّلاً ؛ بايد توجّه داشت كه از احاديثي كه مضمون مذكور در آنها آمده استفاده نمي شود كه ظهور امام زمان وابسته به پر شدن دنيا از ظلم و جور است تا به مجرد اينكه جهان از ظلم و جور پر شود آن گرامي ظاهر گردد بلكه پر شدن دنيا از ظلم و جور يك واقعيّتي است كه ظهور امام زمان با آن مقرون است و اين واقعيّت در احاديث نسبت به آن خبر داده شده است بنابراين اين انديشه كه با تلاش كنيم كه ظلم بيشتر شود تا امام زمان زودتر ظاهر شود انديشه اي است كه از ناحيه هيچ حديثي مورد تاييد نيست .
ثانياً ؛ ما بايد مسلك شرع اسلام را در نظر بگيريم و اينكه آيا به فساد و ظلم دامن زدن و يا فساد را به حال خود گذاشتن براي تعجيل ظهور امام زمان ( عليه السلام ) با انديشه اسلامي سازگار است يا خير ؟
اسلامي كه در كتاب آسماني آن آيات بسياري است كه فساد و ظلم را محكوم مي كند مانند اينكه : « ان اللَّه لايحب الفساد ، ان اللَّه لايحب المفسدين ، و يضل الضالمين ، انه لايحب الظالمين ، و ينهي عن الفحشاء والمنكر و البغي ، و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان » و دها آيه مانند اينها آيا اجازه مي دهد كه براي اينكه در ظهور امام زمان ( عليه السلام ) تعجيل شود افراد به فساد و ظلم و تبه كاري اقدام نمايند ؟ !!!
اسلامي كه يكي از اهم فرائض و واجبات را امر به معروف و نهي از منكر مي داند و به دعوت به خير و صلاح امر مي كند آيا اجازه مي دهد خود افراد به فساد و تبهكاري و ظلم دامن بزنند و اين را موجب تعجيل فرج امام زمان ( عليه السلام ) بدانند اسلامي كه درباره اقامه حدود الهي توصيه ها و سفارشهاي اكيد دارد و ولايت و حكومت را عامل اصلي براي رفع مفاسد مي داند آيا اجازه مي دهد انسان ظلم و ستم را ناديده بگيرد و امر به معروف و نهي از منكر نكند و به فساد دامن بزند و اين را توجيهي برا تعجيل فرج بداند ؟ !!
با اين توضيح روشن مي شود كه احاديثي كه پر شدن زمين از ظلم و جور مقرون با آمدن امام زمان دانسته شده دلالت بر اين ندارد كه نبايد با ظلم و ستم مبارزه كرد يا بايد به ظلم و جور براي تسريع در فرج دامن زد . و پر شدن زمين از ظلم و جور را مي توان در حال حاضر محقق دانست زيرا كدام منطقه از زمين است كه اكنون از تجاوز ابرقدرتها و ظلم ظالمان مصون باشد اين سرزمين ايران كشور اسلامي ما با اينكه انقلاب در آن صورت گرفت و نظام سلطنتي در آن واژگون شد و به نظام جمهوري اسلامي مبدل گرديد در عين حال اثر جنايت ابرقدرتها كه مثلاً جنگ تحميلي بود در آن روشن است و ما همواره شاهد توطئه ها از ناحيه دشمنان اسلام در آن مي باشيم .
بنابراين پر شدن زمين از ظلم و جور در حال حاضر محقق است و جاي اين نيست كه كسي بگويد ، تسريع كنيم در گسترش ظلم تا زمين از ظلم و جور پر شود راه براي تسريع ظهور و تعجيل فرج تلاش بيشتر در راه فراهم كردن زمينه است .
زيرا مي دانيم كه ظهور امام زمان ( عليه السلام ) مسئله اي نيست كه كاملاً اعجازآميز باشد و تنها بر اساس اعجاز پيش برود چون در روايات هم آمده : « واجعلني من المستشهدين بين يديه » و گرچه آن حضرت از امدادهاي غيبي وسيعي نيز برخوردار است ولي بدين ترديد يكي از رموز موفقيّت آن حضرت همين است كه افراد ملّتها آمادگي براي پذيرش آن حضرت پيدا كنند و اين آمادگي را بايد به وجود آورد چون تا مردم به ظلم و ستم و ماهيّت ظالم بودن و طاغوتي ابر قدرتها پي نبرند و آماده براي مبارزه با آنها نشوند از يك مصلح كه دست به يك قيام عمومي بزند حمايت نخواهند كرد بنابراين آگاهي ملّتها زمينه براي آمادگي آنان براي بسيج عليه قدرتهاي طاغوتي است انشاءاللَّه اين آمادگي با آگاهي بخشيدن و همين صدور انقلاب اسلامي ما فراهم آيد تا انشاءاللَّه زمينه اي باشد براي ظهور آن حضرت .
عامل ديگر براي تسريع ظهور نيز دعاي گسترده و با خلوص براي تعجيل فرج آن حضرت است و اينكه خداوند آن مصلح حقيقي و قائم بالحق را برساند .
اميد است انشاءاللَّه اين فيض بزرگ ؟ ؟ ما گردد و اين انقلاب اسلامي ما به انقلاب جهان مشمول آن ولي اللَّه اعظم متصل گردد . و اين حكومت به دست تواناي آن امام معصوم ( عليهم السلام ) كه حكومت عدل را در سطح جهان و در پهنه هستي مستقر خواهد ساخت تسليم شود و رهبر انقلاب را در پياده كردن تمام احكام اسلام كاملاً موفق فرمايد .