بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:آيا لازمه اين كه وقتي جهان پر از ظلم وجود شد امام زمان ( عليه السلام ) ظاهر مي شود و دنيا را پر از عدل و داد مي كند اين نيست كه ما امر به معروف و هر گونه حركت اصلاحي را ترك كنيم ؟
جواب:

از احاديث بسيار استفاده مي شود اين است كه وقتي امام زمان ( عليه السلام ) ظاهر مي شود جهان پر از ظلم و جور شده است و با حكومت وي دنيا پر از عدل و داد مي گردد و از احاديث استفاده نمي شود كه به مجرد پر شدن زمين از ظلم جور امام زمان ( عليه السلام ) ظاهر مي گردد .
ظهور امام زمان يك وقت معين و ثابتي دارد تنها برخي از عوامل مانند دعا و آمادگي مردم ممكن است آن را جلو بيندازد و تلاش نكردن و دست از مبارزه با ظلم برداشتن موجب تسريع در ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نخواهد بود .
بر اين اساس وظائفي كه در رابطه با امر به معروف و حركتهاي اصلاحي در كار است بايد به آنها عمل شود . و اينكه امر به معروف مي كنيم معنايش اين نيست كه خودمان قادر بر اصلاح در سطح كلّي جهاني باشيم چه اينكه امر به معروف در سطح جزئي كه هر كسي خانواده اش يا افرادي را كه با آنها در تماس است به كار نيك وادارد و از كار زشت باز دارد نتيجه اش اصلاح جزئي است و اقدام به اين اصلاحات جزئي معنايش اين نيست كه ما قادر بر اصلاح كلي مي باشيم و همچنين امر به معروف و اقامه نظام اسلامي در قلمرو خاص مانند انقلاب اسلامي ايران مستلزم قدرت بر ايجاد حكومت توحيد در سطح جهاني نيست آري آن انقلاب مي تواند زمينه را از نظر آگاهي و روشنگري در سطح گسترده و جهاني فراهم كند . از خداي بزرگ خواستاريم كه اين انقلاب اسلامي ما را به ظهور حضرت مهدي ( عليه السلام ) و حكومت عدل جهاني آن حضرت متصل سازد .