بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:آيا اينكه امام زمان ( عليه السلام ) موقعي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده باشد با انقلاب اسلامي ما منافاتي ندارد ؟ با اينكه اميد مي رود كه اين انقلاب جهاني شود و بساط ستمگران را سرنگون سازد ؟
جواب:

با توجّه به شرائط كنوني گرچه در كشور اسلامي ما ايران اين انقلاب اسلامي به وجود آمد و رژيم طاغوتي سرنگون گرديد ولي چنانچه آن مطلب را كه دنيا پر از ظلم و جور خواهد شد و در سطح جهاني در نظر بگيريم مي بينيم اكنون آن مضمون صادق است و دنيا پر از ظلم و جور شده است و اين انقلاب گرچه رژيم طاغوتي را ساقط كرد ولي هنوز آثار آن در كشور وجود دارد و در مجموع هنوز بسياري ظلم ها و ستمها در سطح كشور وجود دارد كه انشااللَّه به تدريج بايد از بين برود . با اين وصف بايد از خداوند خواست و دعا كرد كه اين انقلاب اسلامي به ظهور امام زمان ( عليه السلام ) و حكومت عدل جهاني آن حضرت بيانجامد و با ظهور آن گرامي تمام ستم ها و نابسامانيها از بين رفته و حكومت حق و عدالت جايگزين آن شود .