بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:چگونه انقلاب اسلامي ما مي تواند زمينه ساز انقلاب جهاني حضرت مهدي باشد ؟
جواب:

انقلاب جهاني حضرت مهدي ( عليه السلام ) موقعي صورت مي گيرد كه يك آمادگي در سطح وسيعي در جهان براي پذيرش آن انقلاب به وجود آمده باشد بر اين اساس مي دانيم چنين آمادگي نياز به يك روشنگري در سطح جهاني دارد ما مي بينيم كه چگونه انقلاب اسلامي ما در بيداري و آگاهي نسبي مستضعفين در سطح جهاني تأثير داشته است و با طرح برنامه هاي وسيع تر براي تماسهاي بيشتر و گسترده تر در سطح بين المللي اميد است مقدّمات آگاهي بيشتر براي مردم جهان فراهم آيد .
به اين اميد كه خداوند ظهور آن مصلح حقيقي را نزديك سازد و انقلاب اسلامي ما را به انقلاب جهاني وي متصل نمايد و با ظهور آن حضرت حكومت عدل جهاني را به دست وي در عالم مستقر سازد .