بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:اگر غيبت امام زمان ( عليه السلام ) از مقدّرات الهي است پس چرا بايد براي ظهور حضرت دعا كنيم ؟
جواب:

بي ترديد ظهور امام زمان ( عليه السلام ) موجب فرج و گشايش ، هم براي اسلام و هم براي آن حضرت و هم براي شيعيان آن حضرت است بنابراين دعا كردن براي آن هدف مهم و گرانقدر شايسته و مطلوب است و اين منافات ندارد كه غيبت آن حضرت هم امري مقدّر باشد در امور ديگر زندگي نيز چنين است كه انسان در شرائطي كه هست مقدّر خداوند است امّا منافات ندارد كه براي ؟ ؟ ؟ مطلوب ديگر دعا كند .