بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:با اينكه خداوند خودشان هر وقت بخواهند وقت ظهور امام زمان ( عليه السلام ) را مي رسانند پس چرا مام بايد براي ظهور ايشان دعا كنيم ؟
جواب:

بي ترديد امام زمان ( عليه السلام ) هر چه دارد از خدا است و همواره خداوند از افاضات ويژه خويش امام زمان ( عليه السلام ) را برخوردار مي سازد و اشكالي ندارد كه همان چيزي را كه خدا به امام زمان ( عليه السلام ) افاضه مي كند ما از خدا بخواهيم زيرا دعا نوعي عبادت است و اگر در برآورده شدن خواسته تأثير نكند در تكامل روحي خود انسان اثر خواهد گذاشت .