بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:آيا با اين همه فساد و حق كشي موقع ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نرسيده است و چه بايد كرد تا آن حضرت زودتر ظهور كند ؟
جواب:

گسترش فساد و حق كشي باعث ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نمي شود بلكه آمادگي زمينه براي پذيرش حكومت وي ظهور آن حضرت را نزديك مي سازد بر اين اساس موقعي كه دنيا آماده ي پذيرش حكومت عدل و توحيد شود و با اينكه فساد و ناپاكي عالم گير شده مصلحان و زمامداران جهان از اصلاح كلي و عمومي اظهار يأس و نااميدي كنند و خويشتن را در اين موضوع ناتوان ببينند خداوند ولي خويش را از غيبت بيرون خواهد آورد و حكومت عدل واحد را به دست آن حضرت تشكيل خواهد داد بنابراين بايد همه ي افراد تلاش و فداكاري شان افزون تر شود و زندگي خويشتن را با تعاليم ديني بيشتر تطبيق دهند و جامعه را براي آن حكومت درخشان آماده تر سازند و دستورات اسلام را بهتر عمل كنند و معناي انتظار راستين همين است و دعا و درخواست از خداوند نيز در تعجيل ظهور آن حضرت نيز مؤثّر خواهد بود .