بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:آيا ظهور امام زمان ( عليه السلام ) وقتي روي مي دهد كه مردم به كارهاي زشت دست بزنند يا وقتي در رده راست گام بردارند ؟
جواب:

در بسياري از رواياتي كه درباره ي ظهور امام زمان ( عليه السلام ) وارد شده اين مضمون آمده است كه امام زمان ( عليه السلام ) دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آن كه پر از ظلم و جور شده باشد از اين روايات استفاده مي شود كه ظهور امام زمان ( عليه السلام ) در موقعي انجام مي گيرد كه ظلم و ستم و ناپاكي جهان را گرفته باشد و با ظهور امام زمان ( عليه السلام ) حكومت عدل و راستي در جهان مستقر مي گردد .
البته زمان ظهور امام زمان ( عليه السلام ) وقتي خواهد بود كه با اينكه دنيا را ستم فراگرفته دنيا آماده ي پذيرش حكومت عدل واحد جهاني آن حضرت شود و ما مي بينيم كه اكنون با اينكه ظلم و ستم در جهان گسترش يافته مستضعفين در اثر انقلاب اسلامي ايران به تدريج بيدار شده و با مستكبرين به مبارزه برخاسته اند اميد است اين آمادگي گسترش يابد و زمينه براي ظهور امام زمان ( عليه السلام ) فراهم شود .